magicdance
TANEČNÉ ŠTÚDIO V MODRE

ČLENSKÉ POPLATKY

 NÁZOV KURZU

 OZNAČENIE

MESAČNÉ ČLENSKÉ 

TANEČNÁ PRÍPRAVA PRE DETI VO VEKU 4-6 ROKOV K4 -15,-€
SPOLOČENSKÉ TANCE PRE DETI VO VEKU 7-12 ROKOV K3 -15,-€
LATINO DIEVČATÁ (utorok 18,00-19,00) L -15,- € 
LATINO POP 1x týždenne LP -20,- €
SPOLOČENSKÉ TANCE DOSPELÍ (nedeľa 18,00-19,00) *pokročilí*  ST1 -20,- € 
SPOLOČENSKÉ TANCE DOSPELÍ (nedeľa 17,00-18,00)  *mier.pokočilí*  ST2 -20,-€ 
SPOLOČENSKÉ TANCE DOSPELÍ (nedeľa 16,00-17,00)  *začiatočníci*  ST4 -20,- €
SPOLOČENSKÉ TANCE DOSPELÍ (nedeľa 15,00-16,00) *začiatočníci* ST5 -20,- €
VÝBER Z DVOCH KURZOV VIP1  -30,- € 
VÝBER Z TROCH KURZOV VIP2 -40,-€
VÝBER ZO ŠTYROCH KURZOV VIP3

-50,-€