magicdance
TANEČNÉ ŠTÚDIO V MODRE

*Taneč.príprava pre škôlkárov

Pre dieťa je pohyb prirodzenou vlastnosťou, začína sa hýbať skôr, ako rozprávať. Pre všetky deti pohyb predstavuje prirodzenú aktivitu. Deti si prirodzenou formou rozvíjajú pohybové schopnosti, muzikalnosť, vnímanie hudby a zdravé držanie tela. Dôležitá je zábavná a hravá forma tanečnej lekcie. 

*Tréningy pre nové deti budú bývať od septembra 2018 každú stredu od 16,00 do 16,45 hod.