magicdance
TANEČNÉ ŠTÚDIO V MODRE

*2% z dane

V roku 2019 nemôžeme prijímať 2%

VENUJTE NÁM 2% ZO SVOJICH DANÍ

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Klub tanečného športu „MAGIC DANCE“
ADRESA: Šúrska 1918, 900 01 Modra.
IČO: 42184517