magicdance
TANEČNÉ ŠTÚDIO V MODRE

●GDPR/OSOB. ÚDAJE

Odoslaním akejkoľvek prihlášky, alebo kontaktného formulára z našej stránky, dávate súhlas so spracovaním a evidenciou Vašich osobných údajov, ktoré nám zašlete, výlučne pre vnútorné potreby

občianskeho združenia Magicdance, o.z., v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a GDPR.