magicdance
TANEČNÉ ŠTÚDIO V MODRE

●PDF PRIHLÁŠKA DO TÁBORA

Tu si môžete stiahnuť prihlášku do letného, denného tábora. Poprosíme vytlačiť, vyplňiť, zoskenovať a zaslať mailom aj s potvrdením o úhrade zálohy.

Mail: radoslavkovacik01@gmail.com

Ak nemáte možnosť prihlášku a potvrdenie o platbe zoskenovať a poslať, môžete ju priniesť aj osobne do tanečného štúdia. 

Ďakujeme.
 
PLATOBNÉ ÚDAJE:
Názov účtu: KTŠ MAGIC DANCE
Číslo účtu: SK6565000000000020535248
Suma: 45€
Var. symbol: DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA
Špecifický symbol: 130
Popis: Záloha Leto v Magic dance + meno dieťaťa
PRIHLASKA_TABOR_2018.pdf